4 lipca radni miasta uchwalili 7 planów miejscowych - określającym co można, a czego nie, budować na danym terenie - w tym jeden dla Mokotowa.

Pozostałe plany miejscowe obejmują dzielnice: Wola, Mokotów, Praga-Południe, Bielany, Wesoła.

- Dążymy do tego, aby Warszawa była miastem wygodnym do życia, zielonym, i jak najlepiej zagospodarowanym. Dlatego przywiązujemy tak wielką wagę do prac nad nowymi planami i konsultacji społecznych, które im towarzyszą. Dzięki szczegółowym regulacjom zapisanym w prawie miejscowym mieszkańcy zyskują pewność, które tereny zieleni są chronione, gdzie i co można zbudować – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy.

Mokotów. Plan miejscowy Służew nad Dolinką cz. I

Większość terenu zajmuje duże osiedle mieszkaniowe z przełomu lat 70. i 80. XX w. Ma on wykształcony układ ulic, dróg osiedlowych i rozległe obszary zieleni osiedlowej, które pełnią funkcje parkowe i rekreacyjne. Plan je chroni. Nie brakuje też sklepów czy innych usług prywatnych oraz publicznych. Działa dobrze komunikacja publiczna, w tym szynowa (metro ze stacją Służew i tramwajem na ul. Puławskiej). Plan zachowuje istniejący sposób zagospodarowania i układ urbanistyczny cenionego osiedla mieszkaniowego Służew nad Dolinką wraz z usługami publicznymi, ma też na celu poprawienie standardu zamieszkania. Plan porządkuje też układ komunikacyjny na całym obszarze oraz daje możliwość na przebudowę istniejącego Centrum Handlowego Land.

Radni podjęli również decyzję o przystąpieniu do sporządzenia kolejnych sześciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w rejonie Stawu Zawadowskiego (Wilanów), Żerania Wschodniego w rejonie ulicy Annopol (Białołęka), w rejonie ulic rtm. W. Pileckiego i K.W. Roentgena (Ursynów), rejonu Łazienek Królewskich (Śródmieście), obszaru pomiędzy ulicami Kinową i Grenadierów (Praga - Południe), oraz Żerania Przemysłowego (Białołęka).