Rada miasta zdecydowała o zwiększeniu maksymalnych dopuszczalnych stawek za przejazdy taksówkami i likwidacji podziału miasta na strefy. Nowe limity zaczną obowiązywać we wrześniu.

Zmiana jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez taksówkarzy – ostatnia aktualizacja stawek miała miejsce w 2011 roku (dotyczyła opłaty postojowej). Od tego czasu znacznie zmieniła się sytuacja na rynku przewozów, co przełożyło się na zwiększenie kosztów prowadzenia działalności w tym obszarze.

Zgodnie z przepisami stawki stosowane przez przedsiębiorców nie mogą przekraczać limitów określonych przez samorząd. Ich ustanowienie ma na celu ochronę pasażerów przed naliczaniem zbyt wysokich opłat. Wysokość maksymalnych stawek powinna uwzględniać opłacalność prowadzenia działalności przez przedsiębiorców.

Nowe stawki przegłosowane przez stołecznych radnych to:

  • opłata za 1 km – maksymalnie 5,00 zł (dotychczas: maksymalnie 3 zł);
  • opłata początkowa za wynajęcie taksówki – maksymalnie 10,00 zł (dotychczas: maksymalnie 8 zł);
  • opłata za godzinę postoju – maksymalnie 50 zł (dotychczas: maksymalnie 40 zł).

Likwidacja stref taxi i zmiana oznakowania taksówek

Podczas sesji radni zdecydowali także o zniesieniu podziału miasta na strefy taxi. Ujednolicenie pozwoli zmniejszyć koszty korzystania z taksówek szczególnie mieszkańcom obszarów dotychczasowej drugiej strefy, gdzie przed zmianami stawki za przejazdy były dwukrotnie wyższe niż w strefie pierwszej. Będzie też ułatwieniem dla pasażerów – wyeliminuje niejasności związane z naliczaniem opłat za kursy odbywające się z przekroczeniem granic stref taryfowych.

Dodatkowo, pakiet zmian przyjęty przez stołecznych radnych obejmie także sposób oznakowania taksówek. Będą one polegać na poprawie identyfikacji pojazdów poprzez umieszczenie w numerze bocznym widniejącym na drzwiach pojazdu szczegółowych informacji (teraz numer boczny będzie składać się zarówno z numeru licencji, jak też numeru wypisu z licencji). Zmiana ułatwi pasażerom np. składanie reklamacji w przypadku niewłaściwie wykonanej usługi. Zniesiono także obowiązek stosowania tabliczki z hologramem zawierającej numer rejestracyjny pojazdu i numer licencji – z przedniej szyby pojazdu. Zadecydowano także o przypisaniu identyfikatora kierowcy taksówki wyłącznie do kierowcy, a nie jak dotychczas do przedsiębiorcy i kierowcy.

Zmiany zostały przyjęte z myślą o poprawie bezpieczeństwa pasażerów podróżujących taksówkami w Warszawie. Ich stosowanie będzie weryfikowane przez odpowiednie służby, m.in. podczas kontroli pojazdów prowadzących przewozy osobowe realizowanych we współpracy ze stołecznym samorządem. Decyzją prezydenta Rafała Trzaskowskiego Warszawa – każdego miesiąca – dofinansowuje 60 ponadnormatywnych patroli Stołecznej Policji. Systematyczność działań spowodowała, że coraz mniej usług świadczonych jest nielegalnie.