4 lipca radni miasta uchwalili 7 planów miejscowych - określających co można, a czego nie, budować na danym terenie - w tym jeden dla Pragi-Południe.

Pozostałe plany miejscowe obejmują dzielnice: Śródmieście, Wola, Mokotów, Bielany, Wesoła - Dążymy do tego, aby Warszawa była miastem wygodnym do życia, zielonym, i jak najlepiej zagospodarowanym. Dlatego przywiązujemy tak wielką wagę do prac nad nowymi planami i konsultacji społecznych, które im towarzyszą. Dzięki szczegółowym regulacjom zapisanym w prawie miejscowym mieszkańcy zyskują pewność, które tereny zieleni są chronione, gdzie i co można zbudować – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy.

Praga-Południe. Plan rejonu ul. Podskarbińskiej – część III

Plan określa zasady zagospodarowania ok. 42 ha w rejonie ulic Podskarbińskiej, Żupniczej i Chodakowskiej na wschód od Dworca Wschodniego. Są tu tereny kolejowe z ważną infrastrukturą techniczną. Plan zapewni spójny układ komunikacyjny, wskazuje nowe powiązania drogowe, piesze i pieszo-jezdne. Po zachodniej stronie od ul. Podskarbińskiej i na północ od ul. Żupniczej znajdują się tereny wykorzystywane dawniej na różne magazyny i usługi, które teraz ulegają przekształceniom. Przy ul. Podskarbińskiej powstała pętla autobusowa. Plan zapewni przyszłym mieszkańcom tego rejonu zieleń i usługi publiczne m.in. dzięki wskazaniu, gdzie ma powstać plac publiczny i usługi w parterach budynków od strony dróg publicznych. Zapisy w nim wprowadzają zasady ochrony i kształtowania zieleni oraz krajobrazu. Będą rzędy drzew wzdłuż ulic, tereny zieleni publicznej urządzonej. Plan wyznacza też granicę korytarza wymiany powietrza Systemu Przyrodniczego Warszawy.

Radni podjęli również decyzję o przystąpieniu do sporządzenia kolejnych sześciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w rejonie Stawu Zawadowskiego (Wilanów), Żerania Wschodniego w rejonie ulicy Annopol (Białołęka), w rejonie ulic rtm. W. Pileckiego i K.W. Roentgena (Ursynów), rejonu Łazienek Królewskich (Śródmieście), obszaru pomiędzy ulicami Kinową i Grenadierów (Praga - Południe), oraz Żerania Przemysłowego (Białołęka).