4 lipca radni miasta uchwalili 7 planów miejscowych - określających, co można, a czego nie budować na danym terenie - w tym dwa dla Śródmieścia.

Pozostałe plany miejscowe obejmują dzielnice: Wola, Mokotów, Praga-Południe, Bielany, Wesoła - Dążymy do tego, aby Warszawa była miastem wygodnym do życia, zielonym, i jak najlepiej zagospodarowanym. Dlatego przywiązujemy tak wielką wagę do prac nad nowymi planami i konsultacji społecznych, które im towarzyszą. Dzięki szczegółowym regulacjom zapisanym w prawie miejscowym mieszkańcy zyskują pewność, które tereny zieleni są chronione, gdzie i co można zbudować – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy.
Śródmieście.

Plan rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego – część II

Ten plan był objęty rozszerzonymi konsultacjami społecznymi. W jego granicach znajdują się cenne założenia urbanistyczne, parkowe, obiekty zabytkowe i sportowe, a także fragment ruchliwej arterii. Chodzi o duży obszar o powierzchni 42 ha między aleją Armii Ludowej i węzłem Trasy Łazienkowskiej, ulicami Czerniakowską, Szwoleżerów i Myśliwiecką. Tu rozciąga się Kanał Piaseczyński wytyczony na osi Zamku Ujazdowskiego na początku XVII w. pod Skarpą Warszawską i w stronę Wisły. Teraz to część założenia urbanistycznego Osi Stanisławowskiej z czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na obszarze planu znajdują się: Torwar, stadion Legii, budynki ambasad i placówek dyplomatycznych m.in.: Hiszpanii, Indii, Japonii, a także osiedle Szwoleżerów. Uchwalony plan pozwoli lepiej chronić zieleń, Kanał Piaseczyński, obiekty zabytkowe i podkreślić Oś Stanisławowską oraz ochronić układ urbanistyczny osiedla mieszkaniowego. Umożliwi również dalszy rozwój funkcji sportowych.

Śródmieście. Plan miejscowy w rejonie Parku Traugutta – część wschodnia

Plan zajmuje powierzchnię ok. 23 ha. Obejmuje część Parku Traugutta z Fortem Legionów oraz część Wisły z bulwarem. Celem sporządzenia planu jest ochrona cennych wartości historyczno-estetycznych tego obszaru, w tym zieleni miejskiej. Szczególnej ochrony krajobrazowej wymaga Skarpa Warszawska i historyczna sylweta miasta na Skarpie.

Radni podjęli również decyzję o przystąpieniu do sporządzenia kolejnych sześciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w rejonie Stawu Zawadowskiego (Wilanów), Żerania Wschodniego w rejonie ulicy Annopol (Białołęka), w rejonie ulic rtm. W. Pileckiego i K.W. Roentgena (Ursynów), rejonu Łazienek Królewskich (Śródmieście), obszaru pomiędzy ulicami Kinową i Grenadierów (Praga - Południe), oraz Żerania Przemysłowego (Białołęka).